Shekhinah Pendant With A Gold Star Of David And The Combination Wald


Shekhinah Pendant With A Gold Star Of David And The Combination Wald

Shekhinah pendant with a gold Star of David and the combination Wald
silver + gold 9K
Size: 19 מ מ (mm)
Weight: 4.4
תליון השכינה עם מגן דוד בזהב והצירוף אלד